• Şcoala itinerantă pentru tradiţii eco-civice
  • Grup de Acţiune Locală
  • Comorile Lotrului

Şcoala itinerantă pentru tradiţii eco-civice

Şcoala itinerantă pentru tradiţii eco-civice

Şcoala itinerantă pentru învăţarea reciprocă de tradiţii eco-civice îşi propune întărirea valorilor democratice printr-un transfer de cunoştinţe specifice şi care au rezistat în timp între medii sociale, culturale diverse dar şi între generaţii diferite.

Proiectul implică un parteneriat între 4 organizaţii active în domeniu:

  • AAA - Franţa
  • Agency - Marea Britanie
  • My Villages - NL/DE/IT
  • Fundaţia Comunitatea pentru Dezvoltare Locală Brezoi - România.

şi se sprijină pe reţeaua europeană RHYZOM.
 

Proiectul vizează 4 contexte europene relevante pentru problematicile ecologice actuale: suburbie (Franţa), oraş post-industrial (Marea Britanie), ruralitate periurbană (Germania) şi comunitate rurală izolată (România).

Şcoala itinerantă cuprinde trei etape de implementare:
1) Practică şi formare participativă – atelier organizat de catre AAA cu implicarea studenţilor de la Universitatea din Sheffield, a organizaţiilor locale din Brezoi, a specialiştilor şi formatorilor reţelei RHYZOM, a personalului administrativ şi asociaţiilor din Colombes şi a grupurilor informale din Hofer pentru explorarea emergenţei practicilor ecologice locale (auto-construcţie, reciclaj, agricultură urbană, economie solidară, etc).
 

2)  Formare şi practică reciprocă - serie de 4 seminarii civice organizate de fiecare partener pe problematici ecologice ale cotidianului, implicând ucenici deveniţi instructori; asociaţii locale în cadrul unei clase itinerante care să permită o răspândire a cunoştinţelor eco-civice la Colombes, Sheffield, Hofer, Brezoi şi o întărire a reţelei de parteneri.


3)  Diseminare şi evaluare – simpozion implicând ucenicii şi instructorii pentru diseminarea practicilor eco-civismului şi sensibilizarea publicului la valorile ecologice şi civice; o expoziţie itierantă; distribuţia locală de newsletter şi broşuri.

Personally I enjoyed very much the excursion to the "odaia" on the second day. I think that ‘touching by hand’ the central object/place of study is always a wonderful way to grasp those aspects that are difficult to be communicated in other ways. (Fabio, My Village).

Pentru mai multe informaţii despre proiect, o puteţi contacta pe Mihaela Efrim, Preşedinte Fundaţia Comunitatea pentru Dezvoltare Locală Brezoi la