• Şcoala itinerantă pentru tradiţii eco-civice
  • Grup de Acţiune Locală
  • Comorile Lotrului

Grup de Acţiune Locală

Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” s-a născut din convingerea că dezvoltarea rurală înseamnă, în primul rând, implicarea actorilor locali în maximizarea potenţialului regiunii din care fac parte.

“Castra Traiana” este un parteneriat public-privat care reuneşte 32 de parteneri - organizaţii non-guvernamentale, administraţii publice locale şi societăţi comerciale -  din 11 localităţi aparţinând  zonei de nord a Judeţului Vâlcea. Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanţarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială şi teritorială.

Strategia de dezvoltare locală şi parteneriatul Grupului de Acţiune Locală au fost realizate în 2009-2010, în 2011 GAL Castra Traiana fiind selectat pentru finanţare din fondurile alocate prin măsura LEADER.

Obiectivele identificate pentru dezvoltarea regiunii aferente GAL “Castra Traiana” sunt specifice măsurilor din PNDR:

  • dezvoltarea micilor fermieri;
  • susţinerea iniţiativelor antreprenoriale;
  • protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural;
  • protejarea mediului şi valorificarea sustenabilă a resurselor naturale;
  • cursuri de formare şi iniţiere profesională;
  • modernizarea sectoarelor agricol şi forestier.

GAL Castra Traiana se află în acest moment în curs de implementare. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi scrie la adresele din cadrul secţiunii Contact.